Hoe werkt schuldhulpverlening in Nederland?

Geldproblemen komen vaker voor dan u denkt. In het jaar 2014 heeft in Nederland 1 op 6 huishoudens schulden. Wist je dat 2 miljoen huishoudens een betalingsachterstand hebben? Dat is waarschijnlijk meer dan je gedacht had of niet? Dit aantal zal de komende tijd helaas alleen maar toenemen.

Het gaat om achterstallige rekeningen om financiële redenen, krediet of lening, afbetalingsregeling, regelmatige roodstand en/of creditcardschulden.

Wanneer een schuld tijdelijk is en u het kunt terug betalen is er vaak niet zoveel aan de hand. Maar wat als u de rekeningen niet meer kunt betalen, de aanmaningen volgen  en de schulden oplopen?

Alvorens het zover is is het van belang om überhaupt schulden te voorkomen. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Schuldhulppreventie

Het belang van schuldpreventie is in Nederland de afgelopen jaren fors toegenomen. Steeds meer mensen hebben schulden mede als gevolg van de crisis.

schulden geld goud diagramEén op de zes Nederlandse huishoudens loopt een verhoogd risico op problematische schulden, heeft problematische schulden of zit in een schulddienst-verleningstraject.

Naar schatting ongeveer 400.000 tot 500.000 huishoudens in Nederland heeft problematische schulden, en daarvan maakt meer dan de helft geen gebruik van schulddienstverlening.

Daarnaast komen er ook steeds meer nieuwe groepen in de problemen. Denk hierbij aan jongeren, huizenbezitters, ZZP-ers en ook hogere inkomensgroepen. Mede hierdoor wordt de schuldenproblematiek ook complexer.

Het maatschappelijk vraagstuk rond schulden is zo groot dat schuldpreventie een ‘must’ is voor alle gemeenten.

Achter elke ‘schuldenaar’ zit een mens.

  • Die het overzicht even kwijt is.
  • Die niet weet wat hij moet doen, waar hij hulp moet zoeken.
  • Die zich schaamt voor zijn omgeving.
  • Die zich terugtrekt uit het sociale leven, omdat hij daarvoor geen geld meer heeft.
  • Die uitvalt op het werk, omdat de druk van de betalingsverplichtingen te groot wordt.
  • Die het probleem negeert tot dat hij het niet meer negeren kan.

schulden gat in de handSchuldpreventie kan er voor zorgen dat mensen niet in deze situaties terecht komen. Wanneer preventie niet meer mogelijk en de schulden structureel en problematisch van aard zijn is het van belang om hulp te zoeken. U kunt in deze gevallen voor hulp terecht bij de kredietbank, maatschappelijk werk of de sociale dienst van uw gemeente.

In eerste instantie zal de schuldhulpverlener een oplossing proberen te zoeken direct met de schuldeisers, het zogenaamde minnelijk traject/regeling.

Lukt dat niet, dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing: het wettelijke traject (de WSNP).

BKR notering bij langdurige schulden

Indien men langdurig schulden houdt die niet binnen een afgesproken termijn worden afgelost, wordt er een A-codering genoteerd bij het BKR in Tiel. Deze notering staat voor ‘achterstand in betalingen’. Deze is in het leven geroepen om mensen met schulden te behoeden om dieper in de schulden terecht te komen. Wanneer iemand met een A-codering nogmaals geld wilt lenen, zal er een toetsing plaatsvinden bij het BKR. De aanvraag zal dan hoogst waarschijnlijk geweigerd worden. Deze bescherming tegen hoger oplopende schulden past goed in een schuldsaneringstraject. Ondanks dat zijn er altijd geldverstrekkers waar zonder bkr toetsing geld geleend kan worden. Deze bedrijven zijn doorgaans niet in Nederland gevestigd, aangezien ze niet allemaal voldoen aan de strenge eisen die het AFM stelt aan kredietverstrekkers.