Geld lenen

BKR registratie

Vaak hoor je de term dat iemand een BKR-registratie heeft. Maar wat houdt een registratie bij het bkr nu precies in?

Het bureau voor krediet registratie (BKR) is een onafhankelijke stichting in Nederland, zonder winstoogmerk, die tot doel heeft om overkreditering en problematische schuldsituaties te voorkomen.

Van elke persoon in Nederland met een afgesloten krediet, houdt het BKR een elektronisch dossier bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Het BKR registreert alle persoons- en kredietgegevens in een database.

Alle soorten krediet (creditcards, leningen, lease etc.), het kredietbedrag, eventuele achterstanden en bijzonderheden en aflossingsdatum worden hierin opgeslagen. De kredieten moeten een minimale looptijd hebben van 3 maanden en het bedrag moet ten minste € 500,- zijn.

Belastingschuld of onbetaalde rekeningen bij een energie- of nutsbedrijf staan niet geregistreerd in het CKI. Ook studiefinancieringen van DUO (voorheen Informatie Beheer Groep) worden niet bij BKR geregistreerd.

Wettelijke plicht BKR toetsing

bkr registratie toets plichtDe dienstverleners hebben een wettelijke plicht om bij het BKR te toetsen voordat er een krediet aan iemand wordt verstrekt. Met deze gegevens kan onder andere worden bepaald of het verantwoord is om iemand het gevraagde krediet te verstrekken.

Deze database helpen kredietverstrekkers om een gezond en financieel beleid te voeren. Dus ben je in het verleden een lening aangegaan dan is de kans groot dat je een BKR registratie hebt. Dit is op zich geen probleem als je hebt voldaan aan al je betalingsverplichtingen.

Op dit moment (2014) zijn er bijna 9 miljoen consumenten geregistreerd in het CKI. Hiervan heeft ongeveer 92% van deze consumenten een positieve registratie. Wat houdt een positieve BKR registratie in?

Positieve BKR registratie

Wanneer je een kredietverplichting aangaat en de betalingsverplichtingen keurig nakomt krijg je een positieve registratie.

Hiermee kan er vertrouwen worden geschept tussen de financiële dienstverlener en de consument. Immers, in het verleden is gebleken dat de aanvrager kan voldoen aan de betalingsverplichtingen waardoor er in de toekomst ook makkelijker en met minder risico een krediet kan worden verstrekt.

Dus om een antwoord te geven op de vraag of je een lening kunt krijgen als een bkr-registratie hebt;

ja dat kan

Negatieve BKR registratie

Maar als je in het verleden problemen hebt gehad om te voldoen aan je betalingsplicht dan krijg je een negatieve bkr-registratie krijgen. Vaak hebben mensen met een negatieve bkr-registratie de behoefte om een nieuw krediet af te sluiten (meestal om andere schulden af te betalen).

In Nederland heeft ongeveer 8% problemen met het terugbetalen van een lening. Wanneer je niet tijdig kan terugbetalen wordt er een code achter je naam geregistreerd.

Een achterstandscodering (A) ontstaat gemiddeld als een consument drie maanden of langer niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Deze codering heeft ook diverse gradaties van A1 tot A4 waarbij A4 geldt bij personen die, al dan niet moedwillig, een betalingsverplichting nooit kunnen voldoen.

Zodra je de gedane achterstand hebt voldaan krijg je een andere codering achter je naam: (H), dit staat voor herstel. Dit neemt echter niet weg dat je negatieve registratie ongedaan wordt gemaakt.

Na herstel blijft de codering 5 jaar zichtbaar voor de diensverleners in de financiële markt. De gegevens verdwijnen automatisch uit het CKI als de bewaartermijn van vijf jaar is verstreken en het krediet is beëindigd.

Dus als je een negatieve bkr-registratie hebt is het normaal gesproken veel moeilijker om een lening af te sluiten. In de meeste gevallen zal de kredietverstrekker je aanvraag afwijzen als je vorig krediet niet is afgemeld of hersteld.

De bedoeling van deze administratie is om de kredietwaardigheid te kunnen beoordelen van mensen die een lening aanvragen.

Als je in het verleden een betalingsachterstand hebt gehad kan dit een reden zijn om in de toekomst geen krediet meer verstrekt te krijgen.

BKR score opvragen

Naast de registratie kunnen kredietverstrekkers ook een BKR-score opvragen. Met behulp van de BKR Score kan er snel een inschatting van het risico op problematische schulden worden gemaakt. Een BKR Score wordt berekend op grond van objectieve en actuele informatie.

Op basis van een statisch model waarbij alle gegevens met betrekking tot het leen- en aflosgedrag en de leeftijd worden gebruikt wordt er een bkr-score berekend.

Als consument kun je zelf ook je BKR-score opvragen. De kosten voor het opvragen zijn € 4,95. In het kader van de privacy, kun je alleen je eigen BKR Score opvragen. Je aangevraagde BKR Score ontvang je per post thuis of je kunt ze – op afspraak – afhalen bij BKR in Tiel.

Door middel van deze registratie methode helpt de BKR krediet- en betalingsrisico’s te beperken en overkreditering en andere problematische schuldsituaties te voorkomen.