Schulden

Beslaglegging op kinderbijslag?

Wanneer er sprake is van schulden is er vaak de vraag of er ook beslag gelegd mag/kan worden op de kinderbijslag.

Hoe zit het met andere kindregelingen en toeslagen van de belastingdienst?

Ik zal proberen een antwoord te geven op deze vragen en je meer duidelijkheid te geven over deze zaken.

Als er sprake is van opeisbare schulden die je niet kun betalen, dan kan de schuldeiser naar de rechter stappen. Hij kan dan vragen of hij beslag mag leggen op tegoeden of goederen van jou, waardoor een deel van de schuld wordt ingelost.

Zodra de rechter die toestemming geeft op beslaglegging, mag een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op jouw goederen en inkomen. Sommige overheidsinstanties, bijvoorbeeld de Belastingdienst, hebben deze rechterlijke toestemming niet nodig.

Bij een beslaglegging gelden er echter wel allerlei regels waaraan de gerechtsdeurwaarder zich aan dient te houden. Een belangrijke regel is om de beslagvrije voet in acht te nemen, het minimale bedrag waar geen beslag op mag worden gelegd zodat je in je primaire levensbehoeftes kunt voorzien.

Beslag op kindregelingen?

Beslag op je loon of uitkering kan vergaande gevolgen hebben voor het gezin. Dit is nog meer het geval als je kinderen hebt. Op welke kindregelingen kan wel en geen beslag worden gelegd?

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie zijn maandelijkse inkomsten en valt onder de periodieke uitkeringen (net als bijvoorbeeld een uitkering) waarop beslag mag worden gelegd. Dit houdt in dat er een grote kans is dat hier beslag op wordt gelegd.

Kinderbijslag

In principe kan er op kinderbijslag geen beslag worden gelegd. Er is echter een uitzondering; Beslag op kinderbijslag is wel mogelijk ‘voor zoveel dit dient tot verhaal van een uitkering tot levensonderhoud van het kind’ (bron uitspraak). Zo wordt voorkomen dat kinderbijslag voor een ander doel wordt aangewend dan de verzorging van het kind en wordt beslag uitgesloten voor verhaal van uitkeringen voor onderhoud van anderen dan het kind.

Kindgebonden budget

Voor het kindgebonden budget geldt een beslagverbod. Het kan echter wel zo zijn dat de Belastingdienst dit budget verrekent met een andere toeslag die terugbetaald dient te worden. Het kindgebonden budget is echter inkomensafhankelijk. Vandaar dat er sinds 1 januari 2015 een correctie in de beslagvrije voet is opgenomen. De beslagvrije voet wordt verhoogd met het bedrag aan kindgebonden budget waarop de schuldenaar maximaal aanspraak zou kunnen maken verminderd met het bedrag dat krachtens die wet is toegekend of toegekend zou kunnen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *