Minder schuldsanering, meer schulden

Nieuwsuur meldt dat er van 2011 tot en met 2013 een stijging van het aantal mensen met schulden is. Ook de hoogte van de schulden per persoon neemt toe. Toch zijn er in de periode minder mensen toegelaten tot de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Stijging en daling schulden Het aantal mensen in de WSNP […]

Minnelijk traject

U kunt onder voorwaarden in aanmerking komen voor gratis schuldhulpverlening via uw gemeente. Als u aan deze voorwaarden voldoet zal er eerst worden geprobeerd om via het minnelijke traject uw schuldprobleem op te lossen. Bij het minnelijk traject of regeling probeert de schuldhulpverlener een regeling te treffen met de schuldeisers. Om een regeling te treffen […]

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Bij grote schulden spreekt vaak over de schuldsanering. Vaak bedoelt men dan de wettelijke regeling. Toch gaat dit niet zomaar en gaat er eerst een traject vooraf dat de minnelijke regeling wordt genoemd. Samen met een schuldhulpverlener wordt getracht om de schulden af te lossen en de problemen op te lossen. Als het niet lukt […]