Beslaglegging op kinderbijslag?

Wanneer er sprake is van schulden is er vaak de vraag of er ook beslag gelegd mag/kan worden op de kinderbijslag. Hoe zit het met andere kindregelingen en toeslagen van de belastingdienst? Ik zal proberen een antwoord te geven op deze vragen en je meer duidelijkheid te geven over deze zaken. Als er sprake is […]

Achterstand Gemeente- en waterschapsbelasting

Gemeenten in Nederland hebben veel beleidsvrijheid bij de kwijtschelding van de lokale belastingen. De gemeente kan kwijtschelding aan kleine ondernemers verlenen, netto-kosten van kinderopvang aanmerken als uitgaven en een hogere inkomensnorm hanteren voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Schuldenaren met een behoorlijk inkomen zullen meestal niet voor kwijtschelding van lokale belastingen zoals de zuiveringsheffing, […]

Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke boetes

Er bestaan in Nederland verschillende vormen van boetes. Er zijn zowel bestuursrechtelijke boetes als strafrechtelijke boetes. Bestuurlijke boetes zijn een handhavingsmiddel dat door verschillende bestuursorganen wordt ingezet. Denk bijvoorbeeld aan de boete vanwege zwartrijden in de trein of de boete van de Belastingdienst vanwege te late aangifte. Of boetes die het UWV en SVB kunnen […]

Betalingsachterstand bij energieleverancier

In Nederland worden elektriciteit en gas geleverd door energiebedrijven zoals bijvoorbeeld Nuon, Essent en Eneco. De kosten voor het leveren van gas en elektriciteit worden dan ook wel de leveringskosten genoemd. Daarnaast zijn er de netwerkkosten. Deze kosten komen voort uit het onderhoud en het beheer van het gas- en elektriciteitsnetwerk en de aansluiting. Enkele […]

Wat is loonbeslag en bankbeslag?

Wanneer je niet meer aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen en in de schulden raakt dan kunnen de schuldeisers overgaan tot beslaglegging. Beslag is een maatregel die in de meeste gevallen door een deurwaarder kan worden getroffen waardoor iemand niet meer vrij over zijn of haar bezittingen kan beschikken. In principe mag een deurwaarder beslagleggen op […]

Wat te doen bij een huurachterstand

Wanneer je krap bij kas zit zijn de maandelijkse vaste lasten een zware last. Meestal moet u volgens uw huurcontract iedere maand voor de eerste dag van de maand uw huur hebben betaald. Als u op die dag de huur niet heeft betaald, bent u automatisch te laat met betalen. Als dit niet lukt kan er een […]

Schuld bij de zorgverzekering

Wanneer er financiële problemen zijn dan ondervindt men vaak betalingsachterstanden bij  de maandelijkse vaste lasten. Één van deze vaste lasten is de premie voor de zorgverzekering. In Nederland kost een gemiddelde premie voor een verzekering al snel € 100,-.