Schulden

Betalingsachterstand bij energieleverancier

In Nederland worden elektriciteit en gas geleverd door energiebedrijven zoals bijvoorbeeld Nuon, Essent en Eneco. De kosten voor het leveren van gas en elektriciteit worden dan ook wel de leveringskosten genoemd.

Daarnaast zijn er de netwerkkosten. Deze kosten komen voort uit het onderhoud en het beheer van het gas- en elektriciteitsnetwerk en de aansluiting. Enkele bekende netbeheerders zijn Enexis, Liander en Stedin.

Een rekening voor elektriciteit en gas bestaat dan ook uit 2 onderdelen; een voor het netbeheer en een voor de levering.

Afsluiting gas en elektriciteit

windmolens energieleverancierVoor het afnemen van gas en elektra ga je een contract aan met een energieleverancier.

Wanneer je in gebreke blijft met het betalen van rekeningen voor gas en elektriciteit, kan het energiebedrijf de levering stoppen. In de algemene voorwaarden van het energiebedrijf staat dat de levering kan worden opgeschort als een klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

Voordat je afgesloten mag worden van de nuts voorzieningen gaat er een procedure vooraf.

Incassoprocedure

Er is een incassoprocedure waarin is opgenomen waaraan de energiebedrijven zich moeten houden:

  • bij een betalingsachterstand moet de leverancier op korte termijn een betalingsherinnering sturen. Hierbij moet men wijzen op de mogelijkheid van schuldhulpverlening en dat men bij gebruikmaking daarvan niet tot afsluiting over zal gaan.
  • Het energiebedrijf moet in het incassotraject zijn best doen om in persoonlijk contact te treden met de debiteur om de ernst van de zaak te bespreken en mondeling te wijzen op de mogelijkheden om tot een gezamenlijke oplossing te komen.
  • Indien bovenstaande inspanningen niet tot betaling leiden worden de gegevens van de debiteur doorgegeven aan een instelling voor schuldhulpverlening vanwege een mogelijk aanbod van die instelling.

De netbeheerder mag niet tot afsluiting overgaan als er nog geen beslissing is over het verzoek van de klant om een afbetalingsregeling of op het bezwaar tegen de rekening.

De netbeheerder mag ook niet afsluiten zolang de klant een afgesproken betalingsregeling nakomt.

Tijdens de wintermaanden geldt voor energiebedrijven een beperkte afsluitmogelijkheid.

Wat doen bij een betalingsachterstand?

Lukt het je niet om op tijd je energierekening te betalen en loop je hierdoor een betalingsachterstand op?

Het is belangrijk dat je snel probeert om de achterstand op te lossen. Hoe langer je wacht met het komen tot een oplossing, hoe hoger de kosten kunnen worden.

Dit heeft te maken met de extra kosten voor aanmaningen en het inschakelen van een incassobureau.

Afsluiting in de wintermaanden

In de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas is een afsluitverbod voor de winterperiode opgenomen. Het afsluitverbod geldt van 1 oktober tot 1 april, indien de debiteur binnen een door het energiebedrijf aangegeven redelijke termijn een bewijs overlegt, dat hij om schuldbemiddeling heeft verzocht of om toepassing van de WSNP heeft gevraagd.

Het afsluitverbod geldt tot het moment dat op het verzoek negatief is beslist, of indien er een schuldsanering tot stand komt, gedurende de looptijd van deze regeling.

De debiteur wordt in de periode van 1 oktober tot 1 april weer aangesloten indien hij een bewijs overlegt:

  • dat hij heeft verzocht om schuldhulpverlening, totdat op het verzoek negatief is beslist of totdat de schuldhulpverlening eindigt;
  • dat de vordering betrokken wordt bij een lopend traject van schuldhulpverlening.

Voor de totstandkoming van een betalingsregeling geldt geen heraansluitverplichting. Het is dan aan partijen zelf om de voorwaarden van de betalingsregeling af te spreken.

Tijdens de winterperiode mag wel worden afgesloten indien:

  •     de verbruiker er zelf om verzoekt, bijvoorbeeld ivm verhuizing;
  •     de verbruiker gebruik maakt van een prepaidmeter;
  •     er sprake is van fraude, bijvoorbeeld knoeien met de meter;
  •     er sprake is van een onveilige situatie, bijvoorbeeld een gaslek;
  •     een leveringsovereenkomsten voor bepaalde tijd is gesloten en deze afloopt.

Uitzondering; Kwetsbare consument

Wanneer de debiteur een verklaring overlegt van een arts (niet de behandelend arts), die inhoudt dat afsluiting ernstige gezondheidsrisico’s tot gevolg zal hebben, dan geldt een afsluitverbod c.q. heraansluitverplichting. Deze uitzondering geldt het hele jaar.