Geld lenen

Verschillen privatelease van auto

Ben je van plan om binnenkort een nieuwe auto of occasion te kopen maar heb je niet het geld om het direct te betalen?

Zit je er over te denken om een privatelease constructie aan te gaan? Lees dan wat de verschillen zijn tussen de soorten autolease voor particulieren.

Lease en huurkoop

Eigenlijk is het leasen van een auto een vorm van huur of huurkoop. We kunnen twee soorten leasing onderscheiden;

  • operationele leasing
  • financiële leasing

Operationele lease

Bij operationele lease van een auto kun je de auto voor een onbepaalde tijd gebruiken. In de meeste gevallen rij je een nieuwe auto waarvoor je maandelijks betaalt voor het gebruik. De eigenaar van de auto is belast met het beheer en het onderhoud van de zaak. Deze vorm van autolease lijkt op huren. Je wordt dus geen eigenaar van de auto.

Full operational lease

Bij een full operational lease betaalt u een vast maandbedrag en de eigenaar zal alles regelen met betrekking tot:

  • Aanschaf en financiering
  • Verzekeringen
  • Rente en afschrijving
  • Houderschapsbelasting
  • Reparaties, onderhoud en banden
  • Brandstof
  • Administratieve afhandeling van o.a. bekeuringen
  • Vervangend vervoer

Netto operational lease

Wanneer je het beheer van je auto het liefst in eigen hand wil houden kunt je kiezen voort netto operational lease. Je dient dan zelf te zorgen voor reparaties onderhoud en de eigenaar neemt dan de financiering etc voor zijn rekening.

Financiele lease auto

private lease autoEen andere vorm van lease is financial lease. Financiële leasing lijkt het meeste op huurkoop. De gebruiker van de auto betaalt in maandelijkse termijnen een bedrag dat overeenkomt met de aankoopprijs van de auto, plus rente en kosten.

De auto zal verzekerd moeten zijn, anders moet men als het artikel verloren gaat toch de volledige lening aflossen zonder dat de auto nog bestaat! Dit kan daarom een groot risico zijn als je geen geld als buffer hebt.

In veel gevallen kan men aan het eind van de leaseperiode het object tegen een symbolisch bedrag kopen of tegen de laatste storting. Een leaseovereenkomst wordt altijd schriftelijk vastgelegd.

Je bent gedurende de looptijd economisch eigenaar van de auto.

Huurkoop van een auto

Huurkoop is een soort koop op afbetaling, waarbij de koper pas eigenaar wordt als de laatste termijn is betaald. Een huurkoopovereenkomst moet schriftelijk (bij akte) worden aangegaan.

In de akte van huurkoop moeten de koopprijs, het plan van regelmatige afbetaling en de bedingen over voorbehoud en overgang van het eigendom staan.

De huurkoper heeft vanaf het moment dat de zaak aan hem geleverd is het risico van beschadiging of verlies van de zaak. Indien zich iets dergelijks voordoet, moet de huurkoper toch de termijnen betalen.

Als de koper de termijnen niet of niet tijdig betaalt, kan de huurverkoper ontbinding wegens niet-nakoming/wanprestatie eisen en de zaak terugnemen.

Omgekeerd kan de huurkoper de verkoper aanspreken wegens niet-nakoming, wanneer deze een ondeugdelijke zaak geleverd heeft.

BKR registratie en auto leasen

Wanneer je een auto wil leasen als particulier dan zal de leasemaatschappij je BKR toetsen. Dit zijn ze verplicht conform de wet.

Tevens krijg je een registratie bij het BKR wanneer je de auto daadwerkelijk least.

De registratie achter je naam zal de code AK krijgen. AK staat voor Aflopende Kredietovereenkomst en kan door alle instanties die aangesloten zijn worden bekeken. In tegenstelling tot een lening wordt dit dus niet als krediet geregistreerd maar als Prive Lease (artikel 19).

artikel 19 van het BKR Algemeen Reglement, versie april 2012, lid 1, aanhef en onder b. Daarin is bepaald:

Onder een aflopende kredietovereenkomst voor niet zakelijk gebruik wordt voor de toepassing van dit reglement verstaan een kredietovereenkomst waarbij aan betrokkene (…) b. het genot van een roerende zaak wordt verschaft of een dienst wordt verleend en betrokkene ter zake daarvan gehouden is één of meer betalingen te verrichten.