Schuldsanering

Minnelijk traject

U kunt onder voorwaarden in aanmerking komen voor gratis schuldhulpverlening via uw gemeente. Als u aan deze voorwaarden voldoet zal er eerst worden geprobeerd om via het minnelijke traject uw schuldprobleem op te lossen.

Bij het minnelijk traject of regeling probeert de schuldhulpverlener een regeling te treffen met de schuldeisers. Om een regeling te treffen zal de hulpverlener eerst uw persoonlijke situatie bekijken en aan de hand van uw inkomsten en uitgaven uw Vrij Te Laten Bedrag  (VTLB) berekenen.

Het VLTB is het bedrag dat voldoende is om uw vaste lasten zoals huur en GWL te betalen en te leven op bijstandsniveau.  Het VLTB wordt ook wel uw aflossingscapaciteit genoemd.

Duur van Minnelijk traject

Uw inkomen boven het VTLB wordt over een periode van drie jaar (36 maanden) aangeboden aan uw schuldeisers. Aan de schuldeisers wordt gevraagd dit bedrag tegen finale kwijting te accepteren en het meerdere van uw schulden kwijt te schelden.

Het is belangrijk dat alle schuldeisers met het voorstel akkoord gaan. Als al uw schuldeisers akkoord gaan met het voorstel komt de minnelijke schuldregeling tot stand. Deze kent twee vormen: een schuldsanering of een schuldbemiddeling (aflossing).

onderzoek minnelijk trajectBij een schuldsanering wordt aan u een saneringskrediet verstrekt via de kredietbank. De schuldeisers krijgen ineens het bedrag uitgekeerd waar ze mee akkoord zijn gegaan en u betaalt het krediet in 36 maanden terug. Het percentage dat aan uw schuldeisers is aangeboden ligt vast. Het voordeel hiervan is dat u nu nog maar 1 schuldeiser hebt.

Bij een schuldbemiddeling reserveert u maandelijks al uw inkomen boven het VTLB. Eén keer per jaar vindt een herberekening plaats. Uw schuldeisers krijgen na een periode van 36 maanden (maximaal 60 maanden)  het bedrag uitgekeerd waar ze mee akkoord zijn gegaan. Het (in het begin) aangeboden percentage aan schuldeisers is een prognose. De uiteindelijke uitkering kan hiervan afwijken.

Wanneer niet alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel om de schuld af te lossen kunt u worden doorverwezen naar de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp). Een voorwaarde om een Wsnp regeling te treffen is dat u eerst de minnelijke regeling doorloopt.