Budgetbeheer

Budgetbeheer bij de sociale dienst

Heeft u niet meer het overzicht over uw inkomsten en uitgaven en raakt u hierdoor in de schulden? Het is dan verstandig om iemand anders naar uw financiële situatie te laten kijken. Dit wordt ook wel budgetbeheer genoemd.

Budgetbeheer betekent dat een instantie uw geldzaken beheert. Dit kan op vrijwillige basis of het kan door de gemeente worden opgelegd. Het doel  van budgetbeheer is om schulden te voorkomen, of om ervoor te zorgen dat bestaande schulden niet groter worden zodat er een stabiele situatie kan ontstaan.

Wat is budgetbeheer?

budgetbeheer schulddienstverleningLukt het u niet of moeizaam om uw geldzaken op orde te houden en raakt u hierdoor in de problemen? Dan kan budgetbeheer een oplossing zijn. Een instantie voor budgetbeheer beheert uw inkomen en uw uitgaven. Per week of per maand  krijgt u een afgesproken bedrag waarmee u in principe kunt voorzien in uw dagelijks leven.

Houdt u er rekening mee dat het leefgeld vaak rond de € 40,- per week is. De overige uitgaven zoals de huur, gas, water en licht en de verzekeringen worden door uw budgetbeheerder betaald.

Hierover worden afspraken gemaakt die in uw persoonlijk budgetplan komen te staan.

Zodra u uw geldzaken weer op orde heeft en u weer overzicht heeft over de inkomsten en uitgaven, dan kan het beheer worden stopgezet.

Het is ook mogelijk om blijvend een budgetbeheerder te hebben. Dat geldt voor mensen die echt niet met hun geld om kunnen gaan.

Het beheer kan door diverse instanties worden gedaan, bijvoorbeeld de gemeentelijke sociale dienst, een kredietbank, een bewindvoerder of een speciaal budgetbeheerbureau.

Budgetbeheer regelen

Als u vrijwillig uw financiën wil laten regelen dan kunt u zelf om budgetbeheer vragen. De sociale dienst van de gemeente kan u hierin over adviseren.

De gemeente kan budgetbeheer in bepaalde situaties ook opleggen. Bijvoorbeeld als u een bijstandsuitkering hebt of als u gebruik wilt maken van de schukldienstverlening. De gemeente betaalt dan elke maand bepaalde rekeningen voor u.

Kosten van budgetbeheer

Voor het beheren van uw budget door een instantie worden wel kosten in rekening gebracht. Per maand betaalt u een vergoeding aan de budgetbeheerder.

Als u een bijstandsuitkering heeft en u bent door de gemeente verplicht om budgetbeheer te hebben dan worden de kosten vanuit de Bijzondere Bijstand vergoed. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met uw gemeente of gemeentelijke sociale dienst.

Heeft u niet meer het overzicht over uw uitgaven en inkomsten en raakt u mogelijk in de problemen? De sociale dienst van uw gemeente kan u helpen bij het beheren van uw financiën.

Budgetbeheer in Amsterdam

In Amsterdam regelt het team FIBU uw geldzaken bij budgetbeheer. FIBU maakt samen met u een budgetplan en verdeelt uw geld over een aantal potjes. Elk potje heeft een ander doel, zoals schulden, huur, sparen, zorgverzekering en leefgeld. FIBU betaalt daar de vaste lasten van en zorgt ervoor dat u iedere week leefgeld krijgt waarmee u de boodschappen kunt doen.

Leefgeld

Dit leefgeld staat op uw eigen rekening of op een speciale pas. Dat heet een BNG-pas of prepaidkaart. Maximaal één keer per maand kunt u geld opnemen uit het potje ‘sparen’.

Schulden

Ook wordt u geholpen met uw schulden. U krijgt een vaste contactpersoon bij FIBU. Deze budgetconsulent maakt een overzicht van de schulden, geeft aan welke schulden u eerst moet betalen en maakt daar een schema voor. FIBU zorgt er ook voor dat u maandelijks een gedeelte van uw schuld aflost.

Binnenkort volgt er meer info over de andere grote steden in Nederland.

Budgetbeheer in Rotterdam

Budgetbeheer in Den Haag

Budgetbeheer in Utrecht