BKR

BKR staat voor Bureau Krediet Registratie en is een nationale kredietregistratieorganisatie in Nederland. Het BKR registreert financiële gegevens van consumenten met betrekking tot leningen en kredieten. Het hoofddoel van BKR is om kredietverstrekkers en financiële instellingen te voorzien van informatie over het kredietverleden van consumenten, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen bij het verstrekken van leningen of kredieten.

Hier zijn enkele belangrijke aspecten van het BKR-systeem:

 1. Kredietregistratie: BKR houdt bij welke leningen en kredieten een individu heeft afgesloten, zoals persoonlijke leningen, creditcards, hypotheken, doorlopende kredieten en telefoonabonnementen.
 2. Negatieve registraties: Als een persoon zijn financiële verplichtingen niet nakomt, kan dit leiden tot een negatieve registratie bij BKR. Dit betekent dat de kredietverstrekker meldt dat er betalingsachterstanden of andere problemen zijn met het aflossen van de lening.
 3. Positieve registraties: Naast negatieve registraties houdt BKR ook positieve registraties bij van leningen en kredieten waarvan de betalingsverplichtingen wel worden nagekomen. Dit kan een positief effect hebben op iemands kredietwaardigheid.
 4. Kredietwaardigheid: Financiële instellingen raadplegen het BKR bij het beoordelen van de kredietwaardigheid van een individu voordat ze een lening of krediet verstrekken. Een negatieve BKR-registratie kan het moeilijker maken om nieuwe leningen of kredieten te verkrijgen.
 5. Inzage in eigen gegevens: Iedereen heeft het recht om zijn of haar eigen BKR-gegevens op te vragen en in te zien. Dit kan worden gedaan via de website van het BKR.

Het is belangrijk om bewust te zijn van je BKR-gegevens en ervoor te zorgen dat je je financiële verplichtingen nakomt om negatieve registraties te voorkomen. Een negatieve BKR-registratie kan namelijk invloed hebben op je vermogen om in de toekomst leningen of kredieten te verkrijgen. Als je vermoedt dat er onjuiste informatie in je BKR-gegevens staat, kun je contact opnemen met het BKR om dit te corrigeren.

Waar moet je rekening mee houden?

Als je een BKR-registratie hebt of overweegt om een financieel product aan te vragen dat door het Bureau Krediet Registratie (BKR) wordt geregistreerd, zijn er enkele belangrijke zaken waar je op moet letten:

 1. Begrijp je BKR-status: Het is essentieel om te begrijpen welke BKR-codering van toepassing is op jouw financiële situatie. Er zijn verschillende soorten registraties, zoals een A-codering (achterstandsmelding), een H-codering (herstelmelding na een betalingsachterstand), of een 1-codering (betaling zonder problemen). Zorg ervoor dat je weet welke codering je hebt en wat deze betekent.
 2. Controleer je BKR-gegevens: Je hebt het recht om je eigen BKR-gegevens op te vragen en te controleren. Doe dit regelmatig om ervoor te zorgen dat de informatie juist en actueel is. Als je onjuistheden tegenkomt, neem dan contact op met het BKR om deze te corrigeren.
 3. Ken de impact op kredietverstrekking: Als je een negatieve BKR-registratie hebt, kan dit van invloed zijn op je vermogen om nieuwe leningen of kredieten te verkrijgen. Kredietverstrekkers kunnen terughoudend zijn om leningen te verstrekken aan personen met negatieve BKR-registraties.
 4. Vermijd verdere achterstanden: Als je eenmaal een negatieve BKR-registratie hebt, is het belangrijk om je financiële verplichtingen strikt na te komen. Dit zal helpen om verdere negatieve coderingen te voorkomen.
 5. Wees bewust van de duur van registraties: BKR-registraties worden na verloop van tijd verwijderd. Zorg ervoor dat je begrijpt hoe lang een bepaalde registratie in je dossier blijft staan. Normaal gesproken worden negatieve registraties na vijf jaar verwijderd, maar positieve registraties kunnen ook langer zichtbaar blijven.
 6. Bespreek mogelijke financiële gevolgen: Als je een lening of krediet wilt aanvragen, overweeg dan de mogelijke financiële gevolgen van je BKR-registratie. Dit kan van invloed zijn op de rentetarieven die je wordt aangeboden en de voorwaarden waaronder je een lening kunt krijgen.
 7. Zoek professioneel advies: Als je vragen hebt over je BKR-registratie of als je in financiële moeilijkheden verkeert, zoek dan professioneel advies bij een financieel adviseur of een schuldhulpverlener. Zij kunnen je helpen bij het begrijpen van je situatie en het nemen van de juiste stappen om je financiën te beheren.

Het is van cruciaal belang om verantwoordelijk om te gaan met je financiën en je BKR-gegevens goed te beheren om eventuele negatieve gevolgen voor je kredietwaardigheid te minimaliseren.

Hoe kom je van een BKR registratie af?

Een BKR-registratie wordt niet zomaar verwijderd, maar er zijn verschillende stappen die je kunt ondernemen om je financiële situatie te verbeteren en je kredietwaardigheid te herstellen:

 1. Aflossen van schulden: Als je een negatieve BKR-registratie hebt vanwege betalingsachterstanden of schulden, is de eerste stap om de openstaande schulden af te lossen. Zorg ervoor dat je alle achterstallige betalingen inhaalt en je financiële verplichtingen nakomt.
 2. Contact opnemen met schuldeisers: Als je problemen hebt met het aflossen van schulden, neem dan contact op met je schuldeisers om betalingsregelingen te treffen. Sommige schuldeisers kunnen bereid zijn om de schulden gedeeltelijk kwijt te schelden of flexibele betalingsvoorwaarden aan te bieden.
 3. Herstel de financiële stabiliteit: Werk aan het verbeteren van je financiële situatie door een budget op te stellen, uitgaven te verminderen en te sparen. Het hebben van een stabiele financiële basis kan helpen om toekomstige financiële problemen te voorkomen.
 4. Wacht tot de registratie vervalt: BKR-registraties hebben een beperkte geldigheidsduur. Na verloop van tijd worden ze automatisch verwijderd uit je BKR-dossier. De duur van de registratie varieert afhankelijk van het type codering.
 5. Vraag om herstel van je kredietwaardigheid: Nadat je je financiële situatie hebt verbeterd en de schulden zijn afgelost, kun je contact opnemen met het BKR om te vragen of ze een positieve melding willen maken over de aflossing van je schulden. Dit kan helpen om je kredietwaardigheid te herstellen.
 6. Vraag om correcties: Als je onjuistheden in je BKR-gegevens hebt ontdekt, neem dan contact op met het BKR om correcties aan te vragen.

Houd er rekening mee dat het tijd kan kosten om je financiële situatie te herstellen en je kredietwaardigheid te verbeteren. Het is belangrijk om geduldig te zijn en verantwoordelijk om te gaan met je financiën tijdens dit proces. Het kan ook nuttig zijn om professioneel financieel advies in te winnen om je te helpen bij het beheren van je financiën en het herstellen van je kredietwaardigheid.