Schulden

Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke boetes

Er bestaan in Nederland verschillende vormen van boetes. Er zijn zowel bestuursrechtelijke boetes als strafrechtelijke boetes.

Bestuurlijke boetes zijn een handhavingsmiddel dat door verschillende bestuursorganen wordt ingezet. Denk bijvoorbeeld aan de boete vanwege zwartrijden in de trein of de boete van de Belastingdienst vanwege te late aangifte.

Of boetes die het UWV en SVB kunnen opleggen. Ook boetes in verband met verkeersovertreding zijn bestuursrechtelijke boetes.

Daarnaast zijn er de zogenaamde strafrechtelijke boetes. Dit zijn boetes die zijn opgelegd in verband met heling, aanranding, belediging van een ambtenaar in functie, diefstal of bijvoorbeeld plassen in het openbaar. Bij het opleggen van de boete is een strafrechtelijk proces doorlopen.

Indien een strafrechtelijke boete tot het schuldenpakket behoort, is een schuldregeling mogelijk indien de schuld langer langer dan vijf jaar geleden is ontstaan.

Inning boetes door Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Het CJIB incasseert verschillende vormen van boetes, bijvoorbeeld:
• Boetes in verband met lichte verkeersovertredingen (Wet Mulderzaken).
• Bestuursrechtelijke premie of boete Zorgverzekering (CVZ).
• Boete voor strafbeschikking van de officier van justitie.
• Bestuurlijke boete van een overheidsdienst.
• Boetes als schadevergoedingsmaatregel (strafrechtelijk).
• Boetes in de vorm van ontnemingsmaatregelen (strafrechtelijk).
• Strafrechtboetes (strabis-zaken).
• Boetes in de vorm van een transactievoorstel van Openbaar Ministerie of politie.
• Europese boetes (niet betaalde boete in andere EU-lidstaat).

De verschillende boetes zijn herkenbaar aan de beginletter van het referentienummer:

  • m = mulder
  • t = transactievoorstel
  • s= strabis

In het convenant tussen de NVVK en het CJIB is geregeld dat het CJIB medewerking verleent aan minnelijke schuldregelingen.

Voorwaarde is wel dat de vorderingen 100% betaald kunnen worden. Lukt dat niet in het minnelijk traject, dan moet de klant het restant na het minnelijk traject alsnog betalen. Het CJIB stuurt twee maanden voor het verstrijken van de minnelijke regeling een brief met de restantvordering naar de klant en schuldhulpverlenende organisatie.

Niet-saneerbare schulden

Het CJIB werkt niet mee aan een minnelijk traject als het niet-saneerbare schulden betreft. Dat zijn schadevergoedingen en schulden die verjaren binnen de termijn van een schuldregeling.

Nooit saneerbaar zijn Terwee-zaken (schadevergoedingen). Schadevergoedingsmaatregelen kunnen uit principe nooit mee in een schuldregeling omdat schadevergoedingen bestemd zijn voor slachtoffers.

De volgende vorderingen zijn saneerbaar, tenzij ze verjaren tijdens de termijn van de schuldregeling:
• ontnemingsmaatregelen,
• strabis-zaken, en
• Wet Mulderzaken (verkeersboetes).

Indien deze vorderingen verjaren tijdens de schuldregeling wil het CJIB niet saneren omdat het restant van de vorderingen niet meer op de schuldenaar verhaald kan worden.

WSNP en boetes

In de WSNP is de aanwezigheid van boetes een imperatieve weigeringgrond. Indien de boete wijst op niet te goeder trouw zijn van de beboete, kan het een grond zijn om schuldsanering te weigeren.
kkelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *