Schuldsanering

Minder schuldsanering, meer schulden

Nieuwsuur meldt dat er van 2011 tot en met 2013 een stijging van het aantal mensen met schulden is. Ook de hoogte van de schulden per persoon neemt toe. Toch zijn er in de periode minder mensen toegelaten tot de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).

Stijging en daling schulden

Het aantal mensen in de WSNP daalde vorig jaar opnieuw. In 2011 zaten er nog 15.000 mensen in de WSNP, in 2012 waren dat er 14.000. Vorig jaar bleef de teller steken op 12.000 mensen.

Dat betekent niet dat het aantal mensen met schulden gedaald is. Integendeel zelfs, dat aantal steeg tussen 2011 en 2013 van 76.000 tot 89.000 mensen. En ook het gemiddelde schuldbedrag steeg in die periode: van 32.000 tot 38.000 euro.

Oorzaak bij gemeenten

De samenstellers van de Schuldenmonitor 2013 onderzochten de oorzaak van de daling in de toeloop naar de wettelijke schuldsanering. Zij concludeerden dat de selectie voor de WSNP niet strenger is geworden. De oorzaak ligt bij de gemeenten.

Wie terecht wil komen in de WSNP moet doorverwezen worden door de sociale dienst of gemeentelijke Kredietbank. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeentelijke Kredietbanken steeds minder mensen doorsturen. Dat komt omdat zij steeds minder mensen geschikt achten voor de schuldsanering.

Dieper in de schulden

Volgens Nadja Jungmann, lector Schulden aan de Hogeschool Utrecht, komt meer dan de helft van de mensen die zich bij de Kredietbank melden niet in de schuldsanering terecht. Ze komen niet door de screening van de gemeenten of laten zelf niets meer van zich horen omdat ze er niet in geloven. In Rotterdam valt 58 procent af; in Den Haag 62 procent en in Amsterdam 83 procent.

Jungmann zegt in Nieuwsuur: “Er blijft een groep over, en die zakt eigenlijk steeds dieper weg in de ellende. De deurwaarders blijven komen, de schulden blijven zich opstapelen en op een gegeven moment is het de vraag wie als eerste maatregelen neemt: het woningbedrijf of het energiebedrijf.”

Schone lei met WSNP

Als iemand in de wettelijke WSNP terechtkomt bepaalt de rechter welk deel wordt afbetaald aan de schuldeisers. Dat is meestal een klein bedrag en de schuldeisers betalen het restant. De mensen in de schuldsanering komen onder toezicht van een bewindvoerder en moeten aan een aantal eisen voldoen.

Vervolgens moeten mensen inde WSNP drie jaar lang van een minimaal bedrag leven en geen nieuwe schulden maken. Als ze zich aan de afspraken houden, zijn ze na drie jaar schuldenvrij en kunnen ze met een schone lei beginnen.

“Alles ging fout”

Nieuwsuur spreekt met verschillende mensen die jarenlang diep in de schulden zaten en door schuldsanering er weer bovenop zijn gekomen. Hoe mensen in de financiĆ«le problemen terechtkomen, heeft vaak vele oorzaken. “Alles ging fout. Ik had in de goede tijd investeringen gedaan, maar toen raakte ik mijn baan kwijt”, zegt een man tegen Nieuwsuur. “Ook liep mijn relatie stuk. Toen kon ik het allemaal niet meer bolwerken en betalen.”

Bekijk de video