Schuldsanering

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Bij grote schulden spreekt vaak over de schuldsanering. Vaak bedoelt men dan de wettelijke regeling. Toch gaat dit niet zomaar en gaat er eerst een traject vooraf dat de minnelijke regeling wordt genoemd.

Samen met een schuldhulpverlener wordt getracht om de schulden af te lossen en de problemen op te lossen.

Als het niet lukt om samen met een schuldhulpverlener tot een oplossing te komen met schuldeisers, dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing: het wettelijke traject via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Aanvragen schuldsanering

De gemeente dient een verklaring en het verzoekschrift in bij de rechtbank. U kunt dus niet direct zelf een verzoekschrift sturen naar de rechtbank.

Uw schuldhulpverlener uit het minnelijke traject kan u hierin adviseren. De hulpverlener heeft voorbeelden van een verzoekschrift en is er van op de hoogte welke stukken noodzakelijk zijn.

Na enkele weken ontvangt u een oproep om bij de rechtbank te verschijnen. Tijdens deze zitting vraagt de rechter u om aanvullende informatie en legt hij meestal nog eens uit welke verplichtingen u heeft als u tot de WSNP wordt toegelaten.

akkoord schuldeisers wsnpUiteindelijke beslist de rechtbank of u in aanmerking komt. Hierbij wordt nogmaals bekeken of het minnelijke traject inderdaad niet mogelijk is. Verder probeert de rechtbank in te schatten of u zich aan de spelregels van de schuldsanering zult houden.

De rechter kan schuldeisers verplichten om mee te werken. Na een periode van 36 tot maximaal 60 maanden worden uw resterende schulden kwijtgescholden en heeft u  een ‘schone lei.

Wanneer je wordt toegelaten tot de WSNP wordt je in het register opgenomen dat je hier kunt vinden. Hier kun je alle gegevens vinden met betrekking tot de schuldsanering.